Chose your country or region
Current version
Czech Republic

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 7. června 2024


Respektujeme vaše soukromí. Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek. Správa webových stránek info@flonq.cz (dále jen "webové stránky") je povinna zachovávat vaše soukromí na internetu. Přečtěte si prosím pozorně tento dokument, protože obsahuje naše „Zásady ochrany osobních údajů“, které vás informují o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, ať už vám poskytujeme upozornění na novinky nebo používáme vaše osobní údaje v rámci výzkumu, který provádíme pro statistické účely. Zabezpečení Osobních údajů, které jste nám poskytli, věnujeme velkou pozornost. Naše zásady ochrany osobních údajů vycházejí z federálního zákonného nařízení č. 45 ze dne. 2021 o ochraně osobních údajů (zákon č. 45), obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) (může pro určité typy zpracování osobních údajů podléhat zákonům z jiných jurisdikcí) a podobných zákonů. Účely, pro které shromažďujeme vaše Osobní údaje, jsou: zlepšování našich služeb, komunikace s návštěvníky těchto stránek, zasílání newsletterů, prezentace informací požadovaných uživatelem a pro další níže uvedené akce.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje návštěvníků kdekoli na světě, kteří přistupují na tyto webové stránky nebo je používají.

Společnost zodpovědná za vaše osobní údaje je: ALFABET LABS DMCC, Jednotka N. 508 Fortune Executive Tower Parcela č. JLT-PH2-T1A Jumeirah Lakes Towers Dubai Spojené arabské emiráty 13359 74999 (dále jen "my", "společnost").

Jak sbíráme vaše osobní údaje?

Sbíráme vaše osobní údaje převážně třemi způsoby:

1) Osobní údaje, které nám poskytnete. Můžete s námi sdílet své osobní údaje různými způsoby, například:

• Tím, že nás aktivně kontaktujete, obvykle telefonicky, e-mailem, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo prostřednictvím sociálních médií; a / nebo

• Protože vás kontaktujeme, buď telefonicky nebo e-mailem.

• Sbíráním informací prostřednictvím zásahu našeho zástupce.

Obvykle obdržíme osobní údaje, jako jsou vaše kontaktní údaje, vaše jméno, země bydliště, datum narození atd.

2) Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů. Můžeme používat další zdroje k získání dalších informací o vás, například od třetích stran. Příkladem může být informace, kterou získáme pomocí nástroje Google Analytics. Například zde můžete najít doplněk pro odhlášení z Google Analytics. Obvykle tak obdržíme osobní údaje, jako jsou informace prostřednictvím jedinečného identifikátoru (např. informace o vaší aktivitě na webových stránkách).

3) Osobní údaje, které sbíráme automaticky. Když navštívíte naše webové stránky, sbíráme technická data pomocí souborů cookies, jako je IP adresa vašeho počítače používaná k připojení k internetu, typ a verze vašeho prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze pluginů pro prohlížeč, operační systém a platforma, včetně typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor zařízení, provozní údaje, webové záznamy a další komunikační údaje a zdroje, ke kterým přistupujete, a další technické informace jsou uloženy v databázi při návštěvě webové stránky.

Proč sbíráme vaše osobní údaje?

Sbíráme, používáme a zpřístupňujeme vaše osobní údaje z několika důvodů, včetně::

• abychom zajistili, že můžeme reagovat na jakékoliv dotazy a kontaktovat vás, pokud nám to požádáte;

• pro ukládání vašich údajů (a aktualizaci jich, když je to nutné) v naší databázi, abychom vás mohli kontaktovat ohledně e-mailových upozornění na novinky nebo reagovat na jakýkoliv dotaz, který jste nám položili;

• jako součást výzkumu, který provádíme pro statistické účely;

• pro správu našich webových stránek pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických a průzkumných účelů;

• pro zajištění efektivního provozu softwaru a IT služeb, které jsme zakoupili (včetně obnovy po havárii);

• z dalších důvodů s vaším souhlasem.

Společnost používá vaše osobní údaje k různým účelům a může kombinovat osobní údaje z více zdrojů, aby těchto účelů dosáhla. Níže uvedená tabulka shrnuje účely, pro které zpracováváme vaše Osobní údaje, kategorie Osobních údajů, které používáme pro jednotlivé účely, a právní důvody, na nichž jsou založeny jednotlivé činnosti zpracování Osobních údajů, spolu s tím, kdo má k Osobním údajům přístup.

Účely zpracování osobních údajů

Kategorie a seznam zpracovávaných osobních údajů

Kategorie subjektů osobních údajů

Metody a lhůty zpracování a uchovávání osobních údajů

Registrace uživatelů na webové stránce a jejich následné identifikace a autorizace za účelem poskytnutí přístupu na webovou stránku
• Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje

• Seznam osobních údajů:
- Jméno a příjmení
- e-mail
- datum narození
- Telefonní číslo
- Kategorie, do které patříte (spotřebitel, dodavatel/společnost nebo jiná)
Uživatelé webových stránek
Lhůta zpracování osobních údajů trvá do dosažení účelů jejich zpracování.
Vytváření zpětné vazby s uživateli, včetně odesílání upozornění, žádostí týkajících se používání webových stránek, zpracování žádostí a žádostí od uživatelů, vyplňování příslušných formulářů na webových stránkách.
• Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje

• Seznam osobních údajů:
- příjmení, jméno, střední jméno
- e-mail
- Telefonní číslo
- Kategorie, do které patříte (spotřebitel, dodavatel/společnost nebo jiná)
Uživatelé webových stránek
Lhůta zpracování osobních údajů trvá do dosažení účelů jejich zpracování.
Poskytování uživatelům podpory v případě, že vzniknou problémy související s používáním webové stránky.
• Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje

• Seznam osobních údajů:
- příjmení, jméno, střední jméno
- e-mail
- Telefonní číslo
- Kategorie, do které patříte (spotřebitel, dodavatel/společnost nebo jiná)
Uživatelé webových stránek
Lhůta zpracování osobních údajů trvá do dosažení účelů jejich zpracování.
Přihlášení k odběru novinek společnosti
• Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje

• Seznam osobních údajů:
- e-mail
Uživatelé webových stránek
Lhůta zpracování osobních údajů trvá do dosažení účelů jejich zpracování.
Provádění analýzy návštěvnosti webových stránek
• Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje

• Seznam osobních údajů:
- Cookies
Uživatelé webových stránek
Lhůta zpracování osobních údajů závisí na platnosti souborů cookies, ale nepřesahuje 1 rok. Po dosažení lhůty skladování jsou osobní údaje automaticky zničeny.
Zajištění provozu webové stránky
• Kategorie osobních údajů: obecné osobní údaje

• Seznam osobních údajů:
- Cookies
Uživatelé webových stránek
Lhůta zpracování osobních údajů závisí na platnosti souborů cookies, ale nepřesahuje 1 rok. Po dosažení lhůty skladování jsou osobní údaje automaticky zničeny.

Společnost zpracovává vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou vyplněny a/nebo odeslány samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webové stránce. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním vašich osobních údajů společnosti vyjadřujete svůj souhlas s touto zásadou ochrany osobních údajů.

V závislosti na okolnostech se společnost může spoléhat na váš souhlas nebo na skutečnost, že zpracování je nezbytné k ochraně vašich základních zájmů nebo zájmů jiných osob, nebo k dodržení zákona. Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje, pokud se domníváme, že je to v našem nebo v zájmu jiných osob, přičemž zohledňujeme vaše zájmy, práva a očekávání.

Nevědomě nezískáváme informace od návštěvníků této webové stránky mladších osmnácti let. Pokud zjistíme, že nezletilá osoba poskytla informace, budou okamžitě smazány z našich databází.

Sdílení osobních údajů společností

Budeme sdílet vaše osobní údaje především proto, abychom vám zajistili nejrelevantnější a nejaktuálnější zprávy, obsah a události, nebo abychom zajistili rychlou a efektivní reakci na jakýkoli dotaz. Společnost může sdílet osobní údaje se spřízněnými společnostmi, poskytovateli služeb, kteří jednají jménem naší společnosti, nebo s dalšími podle vašeho pokynu.

• Poskytovatelé služeb. Společnost může pověřit třetí strany, aby jednaly jako naši poskytovatelé služeb a prováděly určité úkoly jménem nás, jako je zpracování nebo ukládání dat, včetně osobních údajů, v souvislosti s vaším používáním našich služeb a dodávkou produktů zákazníkům (včetně externích konzultantů, poskytovatelů služeb v oblasti investor relations a profesionálních poradců, jako jsou právníci, auditoři a účetní, technické podpůrné funkce a IT konzultanti provádějící testování a vývojové práce na našich obchodních technologických systémech). Poskytovatelé služeb společnosti jsou povinni zacházet s osobními údaji v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů a podle našich pokynů.

• Daňové, kontrolní nebo jiné úřady, pokud věříme, že zákon nebo jiné předpisy nás povinností sdílet tato data (například v důsledku žádosti daňového úřadu nebo v souvislosti s očekávaným soudním sporem) nebo aby se pomohlo předcházet podvodům nebo chránit práva a majetky společnosti nebo jejích dceřiných společností; nebo chránit osobní bezpečnost zaměstnanců společnosti, zástupců třetích stran nebo členů veřejnosti.

• Pokud se subjekt společnosti sloučí s jiným podnikem nebo společností v budoucnosti, můžeme sdílet vaše osobní údaje s novými vlastníky podniku nebo společnosti (a poskytnout vám oznámení o této informaci); a

• Může nastat situace, kdy se společnost rozhodne pro strategické nebo jiné obchodní důvody prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat podniky v některých zemích. Taková transakce může zahrnovat zveřejnění vašich osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupcům nebo jejich přijetí od prodávajících. Je praxí společnosti hledat vhodnou ochranu osobních údajů v těchto typech transakcí.

Nesdílíme, nepůjčujeme ani neobchodujeme s vašimi informacemi s třetími stranami pro marketingové nebo propagační účely.

Můžeme také zveřejnit informace o vás, pokud existuje zákonný důvod k takovému jednání, pokud zjistíme, že zveřejnění je rozumně nezbytné k prosazení našich obchodních podmínek nebo k ochraně našich operací nebo uživatelů, nebo v případě reorganizace, sloučení nebo prodeje.

Ukládání, úpravy a odstranění dat

Uživatel, který poskytl společnosti své osobní údaje, má právo na jejich úpravu a odstranění, stejně jako právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány, je doba, po kterou jsou osobní údaje používány, což je nezbytné pro hlavní činnost webové stránky. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nevěříme, že zákon nebo jiné předpisy nás povinností je zachovat (například v důsledku žádosti daňového úřadu nebo v souvislosti s očekávaným soudním sporem). Po ukončení zpracování vašich osobních údajů je správa webových stránek trvale smaže. K přístupu k vašim osobním údajům se můžete obrátit na správu na adrese: info@flonq.cz. Vaše osobní údaje budeme moci předat třetí straně pouze se vaším vlastním souhlasem. Pokud byly osobní údaje předány třetí straně, která není spojena s naší organizací, nemůžeme provést žádné změny v těchto osobních údajích.

Zpracování technických údajů o návštěvě

Při každém použití našich webových stránek můžeme a často budeme automaticky zaznamenávat vaši IP adresu, čas návštěvy, nastavení prohlížeče, operační systém, včetně typu mobilního zařízení, jedinečný identifikátor zařízení (například informace o mobilní síti, váš mobilní operační systém, typ mobilního prohlížeče, token zařízení, typ zařízení, nastavení časového pásma), provozní údaje, webové záznamy a další komunikační údaje a zdroje, ke kterým přistupujete, a další technické informace jsou uloženy v databázi při návštěvě webových stránek. Tyto údaje jsou nezbytné pro správné zobrazení obsahu webových stránek a pomáhají nám lépe porozumět chování uživatelů. Pomocí těchto údajů není možné identifikovat osobu návštěvníka.

Osobní informace dětí

Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilého dítěte a víte, že dítě nám poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás na: info@flonq.cz. Je zakázáno zadávat osobní údaje nezletilých uživatelů.

Marketing

Můžeme shromažďovat vaše preference týkající se přímého zasílání marketingových informací od nás prostřednictvím e-mailu nebo SMS následujícími způsoby:

• pokud se zaregistrujete na účet na webových stránkách, zeptáme se vás, zda byste chtěli povolit přímý příjem marketingových informací od nás;

• pokud kliknete na odkaz na našich webových stránkách pro přihlášení k odběru našeho zpravodaje.

Občas vás můžeme požádat, abyste obnovili své preference týkající se marketingu tím, že vás požádáme, abyste potvrdili, že souhlasíte s pokračováním v přijímání marketingových informací od nás.

Máte právo odmítnout naše využití vašich osobních informací k poskytování vám marketingu jakýmkoli způsobem zmíněným výše kdykoli. Podrobnosti o tom, jak to můžete provést, naleznete v sekci Vaše práva níže.

Zpracování souborů cookies

Používáme soubory cookie pro správné zobrazení obsahu webových stránek a pro pohodlí při procházení webových stránek. Jsou to malé soubory, které jsou uloženy na vašem zařízení. Pomáhají webové stránce pamatovat si informace o vás, jako například v jakém jazyce používáte webové stránky a které stránky jste již otevřeli. Tyto informace budou užitečné při další návštěvě. Díky souborům cookie se stává procházení webových stránek mnohem pohodlnější. Nastavení příjmu a blokování souborů cookie si můžete nastavit sami ve svém prohlížeči. Neschopnost přijímat soubory cookie může omezit funkčnost webových stránek.

Alternativně můžete navštívit nezávislý zdroj informací, www.aboutcookies.org, který obsahuje podrobné informace o tom, jak změnit nastavení nebo smazat soubory cookie z vašeho počítače, stejně jako obecné informace o souborech cookie. Pokud chcete získat informace o tom, jak to udělat v prohlížeči vašeho mobilního telefonu, budete potřebovat konzultovat příručku vašeho zařízení nebo se poradit s operátorem sítě.

Jaké jsou různé typy souborů cookie?

• Přísně nutné.

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro umožnění navigace na webových stránkách a používání jejich funkcí, jako je přístup k bezpečným částem webových stránek. Umožňují vám navigovat vpřed a vzad mezi stránkami, aniž byste ztratili vaše předchozí akce ve stejné relaci. Vzhledem k tomu, že tyto soubory cookie jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek, nepotřebujeme vaše souhlas s jejich použitím.

• Funkční.

Tyto soubory cookie umožňují webové stránce pamatovat si vaše preference na stránce, včetně uživatelského jména, regionu a jazyka. To umožňuje webové stránce poskytovat personalizované funkce, jako jsou místní zprávy a počasí, pokud sdílíte svou polohu, a zlepšit celkový uživatelský zážitek na našich webových stránkách. Data, která jsou shromažďována prostřednictvím těchto souborů cookie, jsou anonymní a tyto soubory cookie nezaznamenávají činnost procházení na jiných webových stránkách. Stejně jako u souborů cookie striktně nezbytných, nepotřebujeme váš souhlas k použití těchto souborů cookie.

• Výkonnostní.

Soubory cookie pro výkonnost jsou soubory cookie používané speciálně k shromažďování dat o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, které stránky našich webových stránek jsou nejčastěji navštěvovány a zda uživatelé dostávají chybové zprávy na webových stránkách. Tyto soubory cookie monitorují pouze výkon webových stránek, když s nimi uživatel interaguje. Tyto soubory cookie nevybírají identifikovatelné informace o návštěvnících, což znamená, že všechna shromážděná data jsou anonymní a používají se pouze k zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Tyto soubory cookie také používáme k shromažďování statistických údajů o tom, jak naše webové stránky fungují, abychom je mohli zlepšit. Přestože jsou data shromážděná anonymní, budeme hledat váš souhlas k použití těchto souborů cookie.

• Trvalé soubory cookie.

Tyto soubory cookie zůstávají na vašem zařízení i po uzavření vašeho internetového prohlížeče a jsou aktivovány pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která původně vytvořila tento typ souboru cookie.

• Relační soubory cookie.

Tyto soubory cookie nejsou ve vašem zařízení trvale uloženy. Používají se ke zlepšení vašeho zážitku z prohlížení webových stránek, například tím, že vám umožňují přepínat mezi webovými stránkami, aniž byste se museli znovu přihlašovat. Zavřením internetového prohlížeče se z vašeho počítače vymažou všechny soubory cookie relace.

• Flash soubory cookie.


Tyto soubory cookie jsou nainstalovány webovými stránkami, které obsahují multimediální obsah; k jeho zobrazení je zapotřebí Adobe Flash. To zvyšuje rychlost, kterou můžete stahovat obsah a ukládat informace.

Většina prohlížečů přijímá a udržuje soubory cookie ve výchozím nastavení. Zkontrolujte nabídku „Nápověda“ nebo „Nastavení“ ve vašem prohlížeči, abyste se dozvěděli, jak změnit své preference ohledně souborů cookie. Můžete si zvolit změnit nastavení souborů cookie související s použitím našich webových stránek, ale to může omezit vaši schopnost přístupu k určitým částem webových stránek.

Seznam souborů cookie

Name

Provider

Term

Description

mindboxDeviceUUID
Mindbox
1 rok
• sledovat začátek a konec relace a na základě těchto událostí spustit skript;
• sledovat akce klienta na webu bez přenosu jeho ID (před registrací): zaznamenávat anonymní akce klienta a vytáhnout je, když se u nás zaregistruje;
• zobrazovat doporučení anonymním a identifikovaným klientům
_ga
Google analitycs
2 roky
• ukládání a počítání zobrazení stránek
_ga_MN0H2LLTBZ
Google analitycs
2 roky
Tento soubor cookie je vytvořen při první návštěvě webové stránky a je mu přiřazen jedinečný identifikátor. Tento identifikátor je nezbytný pro sledování budoucích návštěv uživatele a umožňuje majitelům webových stránek porozumět opakovaným interakcím na jejich stránkách.
intercom-device-id-[app_id]
Intercom
9 měsíců
Identifikátor každého jedinečného zařízení, které komunikuje s Messengerem. Obnovuje se při každém úspěšném pingu a prodlužuje se o dalších 9 měsíců. Tento soubor cookie používáme k určení jedinečných zařízení, která komunikují s Intercom Messengerem, abychom zabránili zneužití.
intercom-id-[app_id]
Intercom
9 měsíců
Soubor cookie s anonymním identifikátorem návštěvníka. Když lidé navštíví vaše stránky, dostanou tento soubor cookie.
intercom-session-[app_id]
Intercom
1 týden
Identifikátor každé jedinečné relace prohlížeče. Tento soubor cookie relace se obnovuje při každém úspěšném přihlášení a prodlužuje se o jeden týden od tohoto okamžiku. Uživatel může přistupovat ke svýmkonverzacím a nechat si sdělovat data na odhlašovacích stránkách po dobu 1 týdne, pokud není relace záměrně ukončena pomocí Intercomu („shutdown“);, což se obvykle děje při odhlášení.
fs-cc
Finsweet
Na dobu neurčitou
• Finsweet Cookie Consent for Webflow

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Nejsme odpovědní za obsah těchto webových stránek. Doporučujeme vám se seznámit s zásadami ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte, pokud taková zásada existuje.

Pokud se rozhodnete navštívit propojené webové stránky třetích stran, děláte tak na vlastní nebezpečí. Nebereme na sebe odpovědnost a nebudeme vám nijak zodpovědni za žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou z vašeho jednání na základě obsahu jiné webové stránky, na kterou můžete přejít z našich webových stránek.

Přenos osobních údajů

Pro provádění našich operací nebo splnění regulačních povinností musíme přenášet osobní údaje popsané v této zásadě ochrany osobních údajů do Spojených arabských emirátů a (pokud je to příslušné nebo vyžadované) s zpracovateli v jiných zemích, některé z nichž mohou mít méně ochranářských zákonů o ochraně soukromí než země, ve kterých bydlíte. V těchto případech a obecně pro jakékoliv operace zpracování přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s touto zásadou ochrany osobních údajů.

Osobní informace jsou obvykle podléhají zákonům země, ve které jsou uloženy, a někdy také zákonům dalších zemí, které mají spojení s jejich zpracováním, jako je země zdroje. Z tohoto důvodu mohou být vaše osobní informace podléhat odkrytí vládám, soudům nebo úřadům pro prosazování práva nebo regulačním orgánům jakékoli země, ve kterých provozujeme (nebo příjemci odkrytí uvedení v oddílu 5) podle zákonů takových zemí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se však vztahují na činnost společnosti po celém světě. V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje předávány ze Spojených arabských emirátů, Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) a Spojeného království jakýmkoli členům naší skupiny mimo EHP nebo zpracovatelům třetích stran, kteří s těmito údaji nakládají výhradně naším jménem, přijmeme vhodná opatření, abychom zajistili, že tyto společnosti budou vaše údaje náležitě chránit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tato opatření zahrnují podepsání standardních smluvních doložek v souladu se zákonem č. 45, GDPR a dalšími zákony o ochraně osobních údajů, které upravují předávání takových údajů. Pro více informací o těchto mechanismech přenosu nás prosím kontaktujte, jak je uvedeno níže.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času a bez upozornění změnit tuto zásadu ochrany osobních údajů. Pokud provedeme významné změny v způsobu, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji, nebo ve zásadě ochrany osobních údajů, budeme se snažit vás informovat prostřednictvím webových stránek nebo jiným způsobem, jako je e-mail. Vaše pokračování v používání webových stránek po takovém upozornění znamená vaše pochopení změn. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto zásadu ochrany osobních údajů pro nejnovější informace o našich praktikách ochrany osobních údajů.

Pokud byly vaše osobní údaje, konkrétně vaše kontaktní údaje, zadány nesprávně, nebudeme schopni vás kontaktovat.

Bezpečnostní opatření

Staráme se o ochranu vašich informací. Proto jsme zavedli vhodná opatření, která jsou navržena tak, aby zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich zneužití.

Zavazujeme se podniknout veškeré rozumné a vhodné kroky k ochraně osobních údajů, které máme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Děláme to tím, že máme zavedena řada vhodných technických a organizačních opatření, včetně opatření pro šifrování a plánů na obnovu dat v případě havárie.

Bohužel vždy existuje riziko spojené s odesíláním informací prostřednictvím jakéhokoli kanálu přes internet. Posíláte informace přes internet zcela na své vlastní riziko. I když uděláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost přenosu vašich osobních údajů přes internet a nezaručujeme bezpečnost žádných informací, včetně osobních údajů, které nám přes internet pošlete.

Pokud máte podezření na zneužití, ztrátu nebo neoprávněný přístup k vašim osobním údajům, dejte nám prosím okamžitě vědět. Vaše obavy nám prosím sdělte ihned prostřednictvím sekce "Kontaktujte nás" na webových stránkách a my prověříme situaci a co nejdříve vás informujeme o dalších krocích.

Vaše práva

Máte několik práv týkajících se osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tyto jsou podrobněji vysvětleny níže.

• Právo na námitku.

Můžete nám vždy sdělit zvláštní důvody, proč si přejete namítnout proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na veřejném zájmu, vitálním zájmu nebo oprávněných zájmech. Pokud tyto důvody převáží tyto zájmy, můžeme přestat s jejich zpracováním. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje k zasílání e-mailových oznámení, můžete nás vždy požádat, abychom to přestali dělat, aniž byste museli uvést zvláštní důvod.

• Právo na odvolání souhlasu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů pro určité činnosti založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Přestaneme používat vaše osobní údaje pro tento účel.

• Právo na přístup.

Můžete nás kdykoli požádat o získání informací o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v případě potřeby požádat o kopii příslušných kategorií osobních údajů, které o vás zpracováváme, a také o další informace. Jakýkoli požadavek na přístup obvykle nenese žádné náklady pro vás a musíme odpovědět do 1 (jednoho) měsíce, pokud není stanoveno jinak nařízením GDPR nebo jinými příslušnými zákony. Pokud je to povoleno, můžeme na úhradu vyžádat přiměřený poplatek, který pokryje mimořádné administrativní náklady spojené s poskytnutím podrobností o informacích, které o vás máme.

• Právo na výmaz.

V určitých případech máte právo požádat o „výmaz“ vašich osobních údajů. Toto je podrobněji popsáno v GDPR.

• Právo na omezení zpracování.

Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých situacích v souladu s příslušnými články GDPR nebo jinými příslušnými zákony, např. pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné. Omezení zpracování znamená, že vaše osobní údaje můžeme dočasně uchovávat, pokud nám nedáte povolení k jejich zpracování v kontextu právního nároku nebo ve veřejném zájmu, vitálním zájmu nebo oprávněných zájmech. Omezení může být později zrušeno. Samozřejmě vás budeme informovat, než zrušíme jakákoli omezení zpracování vašich osobních údajů.

• Právo na opravu.

Máte právo požádat nás o opravu informací, které považujete za nepřesné. Máte také právo požádat nás o doplnění informací, které považujete za neúplné.

• Právo na přenositelnost údajů.

V některých případech můžete legálně přenést své osobní údaje na jiné poskytovatele služeb. V podstatě to znamená, že můžete přenést osobní údaje, které o vás máme, k jinému třetímu subjektu. K tomu vám poskytneme vaše osobní údaje ve společném a strojově čitelném formátu, který vám umožní přenos osobních údajů. Další možností je, že osobní údaje přeneseme přímo za vás, pokud je to technicky možné. Pro více informací o tomto právu se podívejte do GDPR.

• Právo podat stížnost.

Zpětná vazba a závěrečné ustanovení

Informace pro obyvatele SAE.
Pokud se domníváte, že naše zpracování údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů SAE. Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů vyjadřujete souhlas s předáváním vašich údajů mimo SAE v souladu s platnými zákony.

Informace pro obyvatele EU.
Můžete uplatnit svá práva podle nařízení GDPR. Údaje mohou být předávány partnerům v Ruské federaci, kteří mohou mít odlišné standardy ochrany údajů. Bezpečnost vašich Údajů zajišťujeme prostřednictvím standardních smluvních doložek přijatých Komisí EU.

Můžete se obrátit na správce webu ohledně jakýchkoli otázek souvisejících s zásadami ochrany osobních údajů na: info@flonq.cz, nebo vyplněním kontaktního formuláře uvedeného v příslušné sekci této webové stránky. Pokud nesouhlasíte s touto zásadou ochrany osobních údajů, nemůžete používat tuto webovou stránku. V takovém případě byste měli vyhnout návštěvě naší webové stránky.

Kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny soubory cookie“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.